Index

2GREEN INVEST AS

Orgnr: 924791594

adresse: Granstubben 3

organisasjonsnummer

924791594

navn

2GREEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-03-18

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granstubben 3"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-03-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924791594

navn

2GREEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Granstubben 3

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.03.2020

stiftelsesdato

09.03.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

924791594

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561939, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 811381, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 811381}}, "journalnr": "2021545390", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924791594"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 111381, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 81381}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 700000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 700000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 811381}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-03-09", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 81381, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9298}, "driftsresultat": -9298, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 90679, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 90679}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 81381}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924849762 [navn] => 2GREEN INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 924791594 [oppstartsdato] => 2020-03-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Granstubben 3"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?