Index

2GROUP AS

Orgnr: 919931108

adresse: Brynsveien 11

organisasjonsnummer

919931108

navn

2GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-23

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brynsveien 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-10-06

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919931108

navn

2GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brynsveien 11

forradrpostnr

0667

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

81.210

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.11.2017

stiftelsesdato

06.10.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919931108

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2305293, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13646700, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9165634}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4481066}}, "journalnr": "2021245931", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919931108"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7694734, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6669430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1025304}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5951966, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5951966}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13646700}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4313660, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36990}, "driftsresultat": -36990, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4342516, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4342516}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4305526}}]

Reserver mot visning?