Index

2H CONSULTING AS

Orgnr: 913275748

mobil: 982 14 847
adresse: Nobels gate 1C

organisasjonsnummer

913275748

navn

2H CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-02-25

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nobels gate 1C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0273", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-02-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913275748

navn

2H CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nobels gate 1C

forradrpostnr

0273

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.02.2014

stiftelsesdato

16.02.2014

tlf

tlf_mobil

982 14 847

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913275748

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2055229, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 323, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 323}}, "journalnr": "2020816498", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913275748"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -29677, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -29677}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 323}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1667, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1667, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1667}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1667}}]

Reserver mot visning?