Index

2H ELEKTRO AS

https://www.2helektro.no

Orgnr: 897414562

mobil: 46822166
webside: www.2helektro.no
adresse: Labråteveien 6

organisasjonsnummer

897414562

navn

2H ELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-10-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Labråteveien 6"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "FAGERSTRAND", "postnummer": "1454", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-08-18

hjemmeside

www.2helektro.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

897414562

navn

2H ELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Labråteveien 6

forradrpostnr

1454

forradrpoststed

FAGERSTRAND

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.10.2011

stiftelsesdato

18.08.2011

tlf

tlf_mobil

46822166

url

www.2helektro.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.09.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

897414562

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2504947, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 904787, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 322301}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 582486}}, "journalnr": "2021483956", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "897414562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 272810, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 110000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 162810}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 631977, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 497949}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 134028}}, "sumEgenkapitalGjeld": 904787}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 80034, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2245754}, "driftsresultat": 103757, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2349511}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1150, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1200}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 102607}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997431057 [navn] => 2H ELEKTRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-10-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 897414562 [oppstartsdato] => 2011-08-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Labru00e5teveien 6"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "FAGERSTRAND", "postnummer": "1454", "kommunenummer": "3023"} [links] => [] [hjemmeside] => www.2helektro.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?