Index

2HJUL EIENDOM AS

Orgnr: 917819300

adresse: Åslundvegen 9

organisasjonsnummer

917819300

navn

2HJUL EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-06

naeringskode1

{"kode": "45.402", "beskrivelse": "Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åslundvegen 9"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "HUNNDALEN", "postnummer": "2827", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-19

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917819300

navn

2HJUL EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åslundvegen 9

forradrpostnr

2827

forradrpoststed

HUNNDALEN

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.402

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.10.2016

stiftelsesdato

19.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917819300

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2431045, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8028648, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4907613}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3121035}}, "journalnr": "2021398231", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917819300"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 480000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 450000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7548648, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16890}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7531758}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8028648}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24737}, "driftsresultat": -24737, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 24738, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -24716}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1}}]

Reserver mot visning?