Index

2HOME AS

Orgnr: 919085282

adresse: Hylkjeflaten 18

organisasjonsnummer

919085282

navn

2HOME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hylkjeflaten 18"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HYLKJE", "postnummer": "5109", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919085282

navn

2HOME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hylkjeflaten 18

forradrpostnr

5109

forradrpoststed

HYLKJE

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.06.2017

stiftelsesdato

04.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919085282

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1302544, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1484614, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44444}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1440169}}, "journalnr": "2019740834", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919085282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -339269, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 307361}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -646630}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1823883, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1823883}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1484614}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -502630, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2326185}, "driftsresultat": -521332, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1804852}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1690, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2394}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4084}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -523022}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919167696 [navn] => 2HOME AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 919085282 [oppstartsdato] => 2017-05-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hylkjeflaten 18"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HYLKJE", "postnummer": "5109", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?