Index

2HOMES AS

Orgnr: 917632472

adresse: Fjellborgveien 8

organisasjonsnummer

917632472

navn

2HOMES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-08-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjellborgveien 8"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "VÅLE", "postnummer": "3178", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917632472

navn

2HOMES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjellborgveien 8

forradrpostnr

3178

forradrpoststed

VÅLE

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.08.2016

stiftelsesdato

24.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

917632472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2372021, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4721346, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1470431}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3250915}}, "journalnr": "2021416837", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917632472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 407667, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 880200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -472533}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4313679, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1474172}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2839507}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4721346}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -130237, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 482759}, "driftsresultat": -95919, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 386840}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -34318, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1304}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 35621}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -130237}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917708002 [navn] => 2HOMES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 917632472 [oppstartsdato] => 2016-08-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjellborgveien 8"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Vu00c5LE", "postnummer": "3178", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?