Index

2I ENGINEERING SERVICES LTD

Orgnr: 917351295

adresse: Cothill Torphins, Banchory

organisasjonsnummer

917351295

navn

2I ENGINEERING SERVICES LTD

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-07-11

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Storbritannia", "adresse": ["Cothill Torphins", "Banchory"], "landkode": "GB", "poststed": "AB31 4NH Kincardineshire"}

maalform

Bokmål

links

[]

Difi-opplysninger

orgnr

917351295

navn

2I ENGINEERING SERVICES LTD

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

Cothill Torphins Banchory

forradrpostnr

forradrpoststed

AB31 4NH Kincardineshire

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Storbritannia

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.07.2016

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918781110 [navn] => 2I ENGINEERING SERVICES LTD [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917351295 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Storbritannia", "adresse": [], "landkode": "GB", "poststed": "AB31 4NH Kincardineshire"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?