Index

2IMPROVE AS

Orgnr: 923139486

adresse: Grindstuveien 24

organisasjonsnummer

923139486

navn

2IMPROVE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-07-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grindstuveien 24"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "NØTTERØY", "postnummer": "3121", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923139486

navn

2IMPROVE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grindstuveien 24

forradrpostnr

3121

forradrpoststed

NØTTERØY

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.07.2019

stiftelsesdato

25.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923139486

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2183817, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 76394, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 76394}}, "journalnr": "2020954159", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923139486"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 76394, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 76394}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -2106}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2106}}, "sumEgenkapitalGjeld": 76394}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36057, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 198625}, "driftsresultat": 36057, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 234682}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 36057}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923324410 [navn] => 2IMPROVE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923139486 [oppstartsdato] => 2019-06-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grindstuveien 24"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00d8TTERu00d8Y", "postnummer": "3121", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?