Index

2INSTINCTS AS

https://www.2instincts.no

Orgnr: 996375528

mobil: 924 10 513
webside: www.2instincts.no
adresse: Ytrebygdsvegen 38

organisasjonsnummer

996375528

navn

2INSTINCTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-01-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ytrebygdsvegen 38"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SØREIDGREND", "postnummer": "5251", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-01-02

hjemmeside

www.2instincts.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

996375528

navn

2INSTINCTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ytrebygdsvegen 38

forradrpostnr

5251

forradrpoststed

SØREIDGREND

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.494

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.01.2011

stiftelsesdato

02.01.2011

tlf

tlf_mobil

924 10 513

url

www.2instincts.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

996375528

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2297001, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1798963, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1798963}}, "journalnr": "2021332323", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996375528"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 765596, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 165596}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1033366, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1033366}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1798963}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 45120, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2774748}, "driftsresultat": 53135, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2827883}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8015, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 174}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8189}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 45120}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996387968 [navn] => 2INSTINCTS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-01-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 996375528 [oppstartsdato] => 2011-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ytrebygdsvegen 38"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8REIDGREND", "postnummer": "5251", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.2instincts.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?