Index

2INVEST AS

Orgnr: 979439245

mobil: 920 89 114
adresse: Pilestredet Park 20

organisasjonsnummer

979439245

navn

2INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-12-15

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pilestredet Park 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0176", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-08-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

979439245

navn

2INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pilestredet Park 20

forradrpostnr

0176

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.12.1997

stiftelsesdato

01.08.1997

tlf

tlf_mobil

920 89 114

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

979439245

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2387397, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3395061, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 822760}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2572301}}, "journalnr": "2021431906", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "979439245"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3395061, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 573120}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2821941}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3395061}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 305639, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 123534}, "driftsresultat": -123534, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 429173, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 476580}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 47407}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 305639}}]

Reserver mot visning?