Index

2ISPANN SØGNE AS

Orgnr: 999666221

adresse: Linnegrøvan 25

organisasjonsnummer

999666221

navn

2ISPANN SØGNE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.913", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Linnegrøvan 25"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "SØGNE", "postnummer": "4640", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

999666221

navn

2ISPANN SØGNE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Linnegrøvan 25

forradrpostnr

4640

forradrpoststed

SØGNE

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.913

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.02.2013

stiftelsesdato

31.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

999666221

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1960854, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 570261, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 570261}}, "journalnr": "2020700519", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999666221"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -176427, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 123444}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -299871}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 746689, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 746689}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 570261}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 118013, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1092240}, "driftsresultat": 118581, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1210821}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -568, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 327}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 895}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 118013}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911570769 [navn] => 2ISPANN SØGNE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.913", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kju00f8kkenutstyr, mu00f8bler og innredningsartikler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 999666221 [oppstartsdato] => 2013-01-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Linnegru00f8van 25"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8GNE", "postnummer": "4640", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?