Index

2J HOLDING AS

Orgnr: 920439683

adresse: Gamle Åsvei 21

organisasjonsnummer

920439683

navn

2J HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-14

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Åsvei 21"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7020", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920439683

navn

2J HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Åsvei 21

forradrpostnr

7020

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.02.2018

stiftelsesdato

16.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920439683

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2582635, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12547, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9547}}, "journalnr": "2021603384", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920439683"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12547, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -11883}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12547}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1827, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3822}, "driftsresultat": -3822, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5649, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5649}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1827}}]

Reserver mot visning?