Index

2K EIENDOM AS

Orgnr: 817065252

adresse: Tollbodgata 56

organisasjonsnummer

817065252

navn

2K EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-04-27

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tollbodgata 56"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4614", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-03-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817065252

navn

2K EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tollbodgata 56

forradrpostnr

4614

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.04.2016

stiftelsesdato

22.03.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817065252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1946540, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 206439, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 206005}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 434}}, "journalnr": "2020685400", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817065252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -538062, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 33157}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -571219}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 744500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 744500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 206439}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -557696, "totalresultat": -557696, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 557690}, "driftsresultat": -557690, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -557696}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925504416 [navn] => 2K EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-08-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817065252 [oppstartsdato] => 2016-03-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollbodgata 56"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4614", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?