Index

2KN RØR-SERVICE AS

Orgnr: 917790558

adresse: Kontorfellesskapet EXACTA Services, Akersgata 41

id

238770

organisasjonsnummer

917790558

navn

2KN RØR-SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kontorfellesskapet EXACTA Services", "Akersgata 41"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Regnskapsfører EXACTA Services", "Dyrmyrgata 4"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917790558

navn

2KN RØR-SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kontorfellesskapet EXACTA Services Akersgata 41

forradrpostnr

0158

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Regnskapsfører EXACTA Services Dyrmyrgata 4

ppostnr

3611

ppoststed

KONGSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

08.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917790558

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2197791, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2054729, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38383}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2016346}}, "journalnr": "2020958831", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917790558"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -931, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -30931}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2055661, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2055661}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2054729}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -207274, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6181644}, "driftsresultat": -91743, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6089901}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1348, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5069}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6417}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -93092}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917865825 [navn] => 2KN RØR-SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 917790558 [oppstartsdato] => 2016-09-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kontorfellesskapet EXACTA Services", "Akersgata 41"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Regnskapsfu00f8rer EXACTA Services", "Dyrmyrgata 4"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?