Index

2KP BYGG AS

Orgnr: 992509368

adresse: Grevlingåsen 15A

organisasjonsnummer

992509368

navn

2KP BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grevlingåsen 15A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HOSLE", "postnummer": "1362", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

992509368

navn

2KP BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grevlingåsen 15A

forradrpostnr

1362

forradrpoststed

HOSLE

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.04.2008

stiftelsesdato

17.03.2008

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

992509368

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2558563, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2172931, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 610333}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1562598}}, "journalnr": "2021591854", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992509368"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1676992, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1576992}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 495940, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 495940}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2172931}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -170558, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2791591}, "driftsresultat": -199521, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2592070}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 275, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3756}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3481}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -199246}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992521880 [navn] => 2KP BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 992509368 [oppstartsdato] => 2008-03-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grevlingu00e5sen 15A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "HOSLE", "postnummer": "1362", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?