Index

2KVIK BYGG AS

Orgnr: 917546355

adresse: Fuglevikveien 29

organisasjonsnummer

917546355

navn

2KVIK BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-08-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fuglevikveien 29"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "KJØPMANNSKJÆR", "postnummer": "3143", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917546355

navn

2KVIK BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fuglevikveien 29

forradrpostnr

3143

forradrpoststed

KJØPMANNSKJÆR

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.08.2016

stiftelsesdato

01.07.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917546355

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1932716, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 810306, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 298461}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 511845}}, "journalnr": "2020670712", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917546355"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 164208, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 134208}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 646099, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 362969}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 283130}}, "sumEgenkapitalGjeld": 810306}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 154625, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2513381}, "driftsresultat": 206218, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2719599}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11682, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 457}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12139}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 194536}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917626685 [navn] => 2KVIK BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 917546355 [oppstartsdato] => 2016-08-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fuglevikveien 29"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "KJu00d8PMANNSKJu00c6R", "postnummer": "3143", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?