Index

2LAMBDA AS KONKURSBO

Orgnr: 927426595

adresse: Dokkeveien 1A

organisasjonsnummer

927426595

navn

2LAMBDA AS KONKURSBO

organisasjonsform

{"kode": "KBO", "links": [], "beskrivelse": "Konkursbo"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2021-07-15

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dokkeveien 1A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5007", "kommunenummer": "4601"}

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2021-07-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Adv. Atle Birkeland", "Postboks 1826 Nordnes"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5816", "kommunenummer": "4601"}

Difi-opplysninger

orgnr

927426595

navn

2LAMBDA AS KONKURSBO

organisasjonsform

KBO

forretningsadr

Dokkeveien 1A

forradrpostnr

5007

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

v/Adv. Atle Birkeland Postboks 1826 Nordnes

ppostnr

5816

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.07.2021

stiftelsesdato

15.07.2021

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927426609 [navn] => 2LAMBDA AS KONKURSBO [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til ikke-nu00e6ringsdrivende"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-07-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 927426595 [oppstartsdato] => 2021-07-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dokkeveien 1A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5007", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Adv. Atle Birkeland", "Postboks 1826 Nordnes"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5816", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?