Index

2M-INVEST AS

Orgnr: 991147489

tlf: 22 33 50 05
adresse: Engebrets vei 5

organisasjonsnummer

991147489

navn

2M-INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-05-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Engebrets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0275", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-01-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 346 Skøyen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0213", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

991147489

navn

2M-INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Engebrets vei 5

forradrpostnr

0275

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 346 Skøyen

ppostnr

0213

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.05.2007

stiftelsesdato

22.01.2007

tlf

22 33 50 05

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

991147489

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2014567, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 51579261, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9035678}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 42543583}}, "journalnr": "2020759898", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991147489"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 50643370, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2744968}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 47898402}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 935891, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 935891}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 51579261}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9903446, "totalresultat": 9903446, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1325651}, "driftsresultat": -912178, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 413473}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10829306, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11843607}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1014300}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9917128}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 891250452 [navn] => 2M-INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-05-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 991147489 [oppstartsdato] => 2007-05-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Engebrets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0275", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 346 Sku00f8yen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0213", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?