Index

2MAS INVEST AS

Orgnr: 991282556

mobil: 91183899
adresse: Granveien 9

organisasjonsnummer

991282556

navn

2MAS INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-07-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granveien 9"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5067", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-05-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

991282556

navn

2MAS INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Granveien 9

forradrpostnr

5067

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.07.2007

stiftelsesdato

16.05.2007

tlf

tlf_mobil

91183899

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

991282556

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2483429, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4874462, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3300000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1574462}}, "journalnr": "2021450793", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991282556"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1181576, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1081576}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3692886, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 171372}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3521514}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4874462}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 128239, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 781941}, "driftsresultat": -186941, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 595000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 315180, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 315180}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 128239}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991529101 [navn] => 2MAS INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-07-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 991282556 [oppstartsdato] => 2007-05-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Granveien 9"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5067", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?