Index

2MIND DESIGN AS

Orgnr: 998895804

adresse: Rådyrveien 27

organisasjonsnummer

998895804

navn

2MIND DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-09-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådyrveien 27"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDEN", "postnummer": "1459", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-09-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998895804

navn

2MIND DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådyrveien 27

forradrpostnr

1459

forradrpoststed

NESODDEN

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.09.2012

stiftelsesdato

14.09.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

998895804

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2528013, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 219298, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25113}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 194185}}, "journalnr": "2021576618", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998895804"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 135293, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 105293}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 84005, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 84005}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 219298}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 75980, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 427053}, "driftsresultat": 80407, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 507460}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 80423}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998901650 [navn] => 2MIND DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 998895804 [oppstartsdato] => 2012-09-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dyrveien 27"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDEN", "postnummer": "1459", "kommunenummer": "3023"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?