Index

2MINITZ AS

Orgnr: 998884160

adresse: Pinebergvegen 17A

organisasjonsnummer

998884160

navn

2MINITZ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-10-27

naeringskode1

{"kode": "47.911", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pinebergvegen 17A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7045", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-06-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998884160

navn

2MINITZ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pinebergvegen 17A

forradrpostnr

7045

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.10.2012

stiftelsesdato

21.06.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

998884160

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2267203, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6181, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4981}}, "journalnr": "2021230144", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998884160"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -472917, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18420}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -491337}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 479098, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 479098}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6181}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19943, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19612}, "driftsresultat": -19612, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -331, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 331}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -19943}}]

Reserver mot visning?