Index

2MREN AS

Orgnr: 922673055

adresse: Tverrvegen 32A

organisasjonsnummer

922673055

navn

2MREN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-04-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tverrvegen 32A"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6020", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-03-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922673055

navn

2MREN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tverrvegen 32A

forradrpostnr

6020

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.04.2019

stiftelsesdato

29.03.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922673055

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2301323, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2764025, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2764025}}, "journalnr": "2021339827", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922673055"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 50000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 0}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2714025, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2714025}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2764025}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 21962, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3761271}, "driftsresultat": 27755, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3789026}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 401, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 474}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 73}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 28156}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922723044 [navn] => 2MREN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922673055 [oppstartsdato] => 2019-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tverrvegen 32A"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6020", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?