Index

2MTR AS

Orgnr: 912530485

adresse: Glasskaråsen 62

organisasjonsnummer

912530485

navn

2MTR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-03

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Glasskaråsen 62"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ØVRE ERVIK", "postnummer": "5106", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912530485

navn

2MTR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Glasskaråsen 62

forradrpostnr

5106

forradrpoststed

ØVRE ERVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.10.2013

stiftelsesdato

26.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912530485

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2505821, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4742653, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3137302}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1605351}}, "journalnr": "2021558419", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912530485"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2431667, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17581}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2414086}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2310986, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2310986}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4742653}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 855874, "totalresultat": 855874, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10971}, "driftsresultat": -10971, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 866846, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 905739}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 38893}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 855874}}]

Reserver mot visning?