Index

2N EIENDOM AS

Orgnr: 995677105

mobil: 47636458
adresse: c/o Stig Fjeldset, Tørrlendvegen 93

organisasjonsnummer

995677105

navn

2N EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-06-28

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Stig Fjeldset", "Tørrlendvegen 93"], "kommune": "TINGVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "TINGVOLL", "postnummer": "6630", "kommunenummer": "1560"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

995677105

navn

2N EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Stig Fjeldset Tørrlendvegen 93

forradrpostnr

6630

forradrpoststed

TINGVOLL

forradrkommnr

1560

forradrkommnavn

TINGVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.06.2010

stiftelsesdato

24.06.2010

tlf

tlf_mobil

47636458

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

995677105

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2516673, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3766424, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 988989}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2777435}}, "journalnr": "2021493234", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995677105"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1245649, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 700000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 545649}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2520774, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 305946}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2214828}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3766424}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 442425, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 242275}, "driftsresultat": 660733, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 903009}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -93524, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 521}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 94045}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 567209}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921947240 [navn] => 2N EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 995677105 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Stig Fjeldset", "Tu00f8rrlendvegen 93"], "kommune": "TINGVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "TINGVOLL", "postnummer": "6630", "kommunenummer": "1560"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?