Index

2ND CHANCE AS

Orgnr: 931491830

adresse: Bygdøy allé 23

organisasjonsnummer

931491830

navn

2ND CHANCE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdøy allé 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1966-09-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

931491830

navn

2ND CHANCE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdøy allé 23

forradrpostnr

0262

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

78.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

09.09.1966

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

931491830

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2425981, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 845070, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1140}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 843929}}, "journalnr": "2021395031", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "931491830"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -263138, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22556040}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22819178}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1108208, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 505032}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 603176}}, "sumEgenkapitalGjeld": 845070}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6890326, "totalresultat": -6890326, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3725350}, "driftsresultat": -2060628, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1664721}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -225615, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1176}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 226791}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2286243}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912911020 [navn] => 2ND CHANCE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 931491830 [oppstartsdato] => 2012-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygdu00f8y allu00e9 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?