Index

2NDBORNHANSEN RAYMOND HANSEN

Orgnr: 924461764

adresse: Sørbygde 141

organisasjonsnummer

924461764

navn

2NDBORNHANSEN RAYMOND HANSEN

organisasjonsform

{"kode": "ENK", "links": [], "beskrivelse": "Enkeltpersonforetak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-01-24

naeringskode1

{"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørbygde 141"], "kommune": "FLÅ", "landkode": "NO", "poststed": "FLÅ", "postnummer": "3539", "kommunenummer": "3039"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8200", "beskrivelse": "Personlig næringsdrivende"}

maalform

Bokmål

links

[]

Difi-opplysninger

orgnr

924461764

navn

2NDBORNHANSEN RAYMOND HANSEN

organisasjonsform

ENK

forretningsadr

Sørbygde 141

forradrpostnr

3539

forradrpoststed

FLÅ

forradrkommnr

3039

forradrkommnavn

FLÅ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

N

nkode1

47.912

nkode2

nkode3

sektorkode

8200

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.01.2020

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924508396 [navn] => KEYLIVING.NO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klu00e6r, skotu00f8y, reiseeffekter og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 924461764 [oppstartsdato] => 2020-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rbygde 141"], "kommune": "FLu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "FLu00c5", "postnummer": "3539", "kommunenummer": "3039"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?