Index

2Ø SERVICE AS

Orgnr: 811599492

mobil: 95282496
adresse: Ølnes

id

188

organisasjonsnummer

811599492

navn

2Ø SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ølnes"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6856", "kommunenummer": "4640"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Njål Ølnes", "Ølnes"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6856", "kommunenummer": "4640"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811599492

navn

2Ø SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ølnes

forradrpostnr

6856

forradrpoststed

SOGNDAL

forradrkommnr

4640

forradrkommnavn

SOGNDAL

forradrland

Norge

postadresse

c/o Njål Ølnes Ølnes

ppostnr

6856

ppoststed

SOGNDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

78.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.03.2013

stiftelsesdato

15.02.2013

tlf

tlf_mobil

95282496

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811599492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 35330, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 619648, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 439747}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 179901}}, "journalnr": "2021160524", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811599492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 91845, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 61845}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 527803, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 522351}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5452}}, "sumEgenkapitalGjeld": 619648}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 20039, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 171012}, "driftsresultat": 24283, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 195295}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1408, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1408}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25691}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911680521 [navn] => 2Ø SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811599492 [oppstartsdato] => 2013-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8lnes"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6856", "kommunenummer": "4640"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Nju00e5l u00d8lnes", "u00d8lnes"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6856", "kommunenummer": "4640"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?