Index

2PER AS

Orgnr: 919438754

adresse: Kløvervegen 6

organisasjonsnummer

919438754

navn

2PER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-22

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kløvervegen 6"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-08-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919438754

navn

2PER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kløvervegen 6

forradrpostnr

2312

forradrpoststed

OTTESTAD

forradrkommnr

3413

forradrkommnavn

STANGE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.08.2017

stiftelsesdato

08.08.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919438754

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2522643, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8874020, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8660226}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 213794}}, "journalnr": "2021502508", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919438754"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5918978, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3019300}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2899678}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2955042, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1546668}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1408374}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8874020}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -116832, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 118948}, "driftsresultat": -48542, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 70406}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -68290, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 120}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 68410}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -116832}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819537712 [navn] => 2PER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919438754 [oppstartsdato] => 2017-08-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klu00f8vervegen 6"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?