Index

2PUNKT AS

Orgnr: 985833796

tlf: 23 89 00 12
adresse: Ekebergåsen 76

organisasjonsnummer

985833796

navn

2PUNKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-09-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ekebergåsen 76"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

985833796

navn

2PUNKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ekebergåsen 76

forradrpostnr

1900

forradrpoststed

FETSUND

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.09.2003

stiftelsesdato

24.06.2003

tlf

23 89 00 12

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.10.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

985833796

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2241525, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 425213, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 425213}}, "journalnr": "2021250598", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "985833796"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 298711, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 198711}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 126503, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 126503}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 425213}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 69879, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 577302}, "driftsresultat": 89828, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 667130}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -241, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 173}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 414}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 89588}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986057471 [navn] => 2PUNKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 985833796 [oppstartsdato] => 2003-06-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ekebergu00e5sen 76"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?