Index

2Q INVEST AS

Orgnr: 917401489

mobil: 458 03 646
adresse: Vesterøyveien 29

organisasjonsnummer

917401489

navn

2Q INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-06-29

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vesterøyveien 29"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3219", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917401489

navn

2Q INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vesterøyveien 29

forradrpostnr

3219

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2016

stiftelsesdato

17.06.2016

tlf

tlf_mobil

458 03 646

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917401489

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1989331, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -343444, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 480379}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -823823}}, "journalnr": "2020776028", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917401489"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -212534, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -242534}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -130909, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -1175188}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1044279}}, "sumEgenkapitalGjeld": -343443}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1767, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1766}, "driftsresultat": -1766, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1767}}]

Reserver mot visning?