Index

2R ARKITEKTUR AS

Orgnr: 920963927

adresse: Bekkelibakken 6

organisasjonsnummer

920963927

navn

2R ARKITEKTUR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkelibakken 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0375", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920963927

navn

2R ARKITEKTUR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkelibakken 6

forradrpostnr

0375

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.06.2018

stiftelsesdato

23.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.11.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

920963927

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49936, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 221076, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25836}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 195240}}, "journalnr": "2021177126", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920963927"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 52564, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 28134}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 168511, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 168511}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 221076}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11119, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 749567}, "driftsresultat": -10656, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 738910}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -463, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 483}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11119}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 820987322 [navn] => 2R ARKITEKTUR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedru00f8rende byggverk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 920963927 [oppstartsdato] => 2018-05-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bekkelibakken 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0375", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?