Index

2R DATA OG REGNSKAP AS

Orgnr: 951240435

tlf: 63 89 22 88
adresse: Storgata 18

organisasjonsnummer

951240435

navn

2R DATA OG REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 18"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1989-03-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 174"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2001", "kommunenummer": "3030"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

951240435

navn

2R DATA OG REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 18

forradrpostnr

2000

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 174

ppostnr

2001

ppoststed

LILLESTRØM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

28.03.1989

tlf

63 89 22 88

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.07.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

951240435

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 69104, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1385301, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1385301}}, "journalnr": "2021192448", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "951240435"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 923508, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 823508}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 461793, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 459440}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2353}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1385301}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 124157, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2589894}, "driftsresultat": 159934, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2749828}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 742, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1548}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 806}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 160676}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 979983085 [navn] => 2R DATA OG REGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-07-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 951240435 [oppstartsdato] => 1998-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 18"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 174"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2001", "kommunenummer": "3030"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?