Index

2RE EIENDOM AS

Orgnr: 919637439

adresse: Langmyra 8

organisasjonsnummer

919637439

navn

2RE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-09-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langmyra 8"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4344", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

919637439

navn

2RE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langmyra 8

forradrpostnr

4344

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.09.2017

stiftelsesdato

15.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919637439

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 36902, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8312551, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8170150}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 142401}}, "journalnr": "2021162904", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919637439"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2519759, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1997698}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 522061}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5792792, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 495176}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5297616}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8312551}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 215064, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 388408}, "driftsresultat": 478486, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 866894}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -202688, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 91}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 202779}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 275799}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919744189 [navn] => 2RE EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-10-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919637439 [oppstartsdato] => 2017-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langmyra 8"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4344", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?