Index

2RE HOLDING AS

Orgnr: 919953586

adresse: Myrdalveien 10

organisasjonsnummer

919953586

navn

2RE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrdalveien 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1086", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-10-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919953586

navn

2RE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrdalveien 10

forradrpostnr

1086

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.11.2017

stiftelsesdato

10.10.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

919953586

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2511695, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 414713, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 403213}}, "journalnr": "2021565035", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919953586"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -20909, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -50909}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 435622, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 435622}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 414713}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 48553, "totalresultat": 48553, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 569768}, "driftsresultat": 48982, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 618750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -429, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 275}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 704}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 48553}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920061435 [navn] => 2RE HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 919953586 [oppstartsdato] => 2017-10-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myrdalveien 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1086", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?