Index

2REFRAME AS

Orgnr: 919709367

adresse: c/o Røiri, Storkenebbveien 7

organisasjonsnummer

919709367

navn

2REFRAME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-10-12

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Røiri", "Storkenebbveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0860", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-09-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919709367

navn

2REFRAME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Røiri Storkenebbveien 7

forradrpostnr

0860

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.10.2017

stiftelsesdato

11.09.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919709367

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 6720, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 113950, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 83950}}, "journalnr": "2021130706", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919709367"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15150, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14850}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 98800, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2680}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 96120}}, "sumEgenkapitalGjeld": 113950}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 73497, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9785}, "driftsresultat": 40216, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 33281, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33281}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 73497}}]

Reserver mot visning?