Index

2REG AS

Orgnr: 811861952

mobil: 992 05 355
adresse: Løkkeveien 47

id

784

organisasjonsnummer

811861952

navn

2REG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-24

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løkkeveien 47"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9510", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1119"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9504", "kommunenummer": "5403"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811861952

navn

2REG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løkkeveien 47

forradrpostnr

9510

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1119

ppostnr

9504

ppoststed

ALTA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2013

stiftelsesdato

05.03.2013

tlf

tlf_mobil

992 05 355

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811861952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2393561, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2043366, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2043366}}, "journalnr": "2021435868", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811861952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1295942, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16265}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1279677}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 747424, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4279}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 743145}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2043366}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -46885, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30352}, "driftsresultat": -24156, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6196}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -35953, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 474}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36427}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -60109}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923890572 [navn] => 2REG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811861952 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8kkeveien 47"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9510", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1119"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9504", "kommunenummer": "5403"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?