Index

2S HOLDING AS

Orgnr: 918615970

adresse: Hans Nielsen Hauges gate 50

organisasjonsnummer

918615970

navn

2S HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-22

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hans Nielsen Hauges gate 50"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0481", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918615970

navn

2S HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hans Nielsen Hauges gate 50

forradrpostnr

0481

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.03.2017

stiftelsesdato

03.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918615970

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1850198, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9008, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9008}}, "journalnr": "2020587158", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918615970"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6508, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -23492}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9008}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4137, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4142}, "driftsresultat": -4142, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4137}}]

Reserver mot visning?