Index

2S IT AS

Orgnr: 921373449

tlf: 45 83 15 08
mobil: 900 45 683
adresse: Svoravegen 12

organisasjonsnummer

921373449

navn

2S IT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svoravegen 12"], "kommune": "STRYN", "landkode": "NO", "poststed": "LOEN", "postnummer": "6789", "kommunenummer": "4651"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-08-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ove Stein Øiestad", "Svoravegen 12"], "kommune": "STRYN", "landkode": "NO", "poststed": "LOEN", "postnummer": "6789", "kommunenummer": "4651"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

921373449

navn

2S IT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svoravegen 12

forradrpostnr

6789

forradrpoststed

LOEN

forradrkommnr

4651

forradrkommnavn

STRYN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Ove Stein Øiestad Svoravegen 12

ppostnr

6789

ppoststed

LOEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.09.2018

stiftelsesdato

27.08.2018

tlf

45 83 15 08

tlf_mobil

900 45 683

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921373449

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1806900, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 395810, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 395810}}, "journalnr": "2020565025", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921373449"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 225939, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 195939}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 169870, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 169870}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 395809}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 216514, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 525908}, "driftsresultat": 278443, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 804351}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 71, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 71}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 278514}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921463359 [navn] => 2S IT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-09-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 921373449 [oppstartsdato] => 2018-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svoravegen 12"], "kommune": "STRYN", "landkode": "NO", "poststed": "LOEN", "postnummer": "6789", "kommunenummer": "4651"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ove Stein u00d8iestad", "Svoravegen 12"], "kommune": "STRYN", "landkode": "NO", "poststed": "LOEN", "postnummer": "6789", "kommunenummer": "4651"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?