Index

2STABILISE AS

Orgnr: 918488081

adresse: Holtbrekka 7

organisasjonsnummer

918488081

navn

2STABILISE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holtbrekka 7"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5200", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918488081

navn

2STABILISE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holtbrekka 7

forradrpostnr

5200

forradrpoststed

OS

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.02.2017

stiftelsesdato

16.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918488081

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2389551, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10332049, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1715321}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8616729}}, "journalnr": "2021338457", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918488081"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9152849, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 97000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9055849}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1179200, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1179200}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10332049}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 733268, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13751548}, "driftsresultat": 947326, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 14698874}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -60275, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 102258}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 162533}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 887051}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918542744 [navn] => 2STABILISE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 918488081 [oppstartsdato] => 2017-01-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holtbrekka 7"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5200", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?