Index

2STONE EXPRESS AS

Orgnr: 999045456

mobil: 911 20 745
adresse: v/ Henrik Norlin, Trømborgveien 436

organisasjonsnummer

999045456

navn

2STONE EXPRESS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-10-24

naeringskode1

{"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekjøkken"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Henrik Norlin", "Trømborgveien 436"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "MYSEN", "postnummer": "1852", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-10-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

999045456

navn

2STONE EXPRESS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Henrik Norlin Trømborgveien 436

forradrpostnr

1852

forradrpoststed

MYSEN

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.10.2012

stiftelsesdato

10.10.2012

tlf

tlf_mobil

911 20 745

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

999045456

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2403731, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021446258", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999045456"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -458555, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -558555}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 458555, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11419}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 447136}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1604, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1604}, "driftsresultat": -1604, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1604}}]

Reserver mot visning?