Index

2T HOLDING AS

Orgnr: 992684844

mobil: 482 28 931
adresse: Terneveien 39

organisasjonsnummer

992684844

navn

2T HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-05-20

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Terneveien 39"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4049", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

992684844

navn

2T HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Terneveien 39

forradrpostnr

4049

forradrpoststed

HAFRSFJORD

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.05.2008

stiftelsesdato

01.05.2008

tlf

tlf_mobil

482 28 931

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

992684844

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2514353, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 954061, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 904061}}, "journalnr": "2021484434", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992684844"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 941283, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 841283}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12778, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12778}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 954061}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1073281, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46774}, "driftsresultat": -46774, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1120055, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1135055}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1073281}}]

Reserver mot visning?