Index

2T RÅD AS

Orgnr: 990367965

mobil: 97186122
adresse: Bergan 7

organisasjonsnummer

990367965

navn

2T RÅD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-10-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bergan 7"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "BYREMO", "postnummer": "4529", "kommunenummer": "4225"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-08-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

990367965

navn

2T RÅD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bergan 7

forradrpostnr

4529

forradrpoststed

BYREMO

forradrkommnr

4225

forradrkommnavn

LYNGDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.10.2006

stiftelsesdato

31.08.2006

tlf

tlf_mobil

97186122

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

990367965

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2442551, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9493677, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 440000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9053677}}, "journalnr": "2021487872", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990367965"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6069559, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5869559}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3424118, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1421478}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2002640}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9493677}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1264937, "totalresultat": 1264937, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 835845}, "driftsresultat": 1612102, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2447947}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9769, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31046}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21277}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1621871}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990403058 [navn] => 2T RÅD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-10-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 990367965 [oppstartsdato] => 2006-10-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bergan 7"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "BYREMO", "postnummer": "4529", "kommunenummer": "4225"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?