Index

2TAL AS

Orgnr: 955497643

tlf: 78 44 05 55
adresse: Industrihøyden 12

organisasjonsnummer

955497643

navn

2TAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrihøyden 12"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9513", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1989-11-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1189"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9504", "kommunenummer": "5403"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

955497643

navn

2TAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrihøyden 12

forradrpostnr

9513

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1189

ppostnr

9504

ppoststed

ALTA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

30.11.1989

tlf

78 44 05 55

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

955497643

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1781766, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31170862, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6950313}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24220549}}, "journalnr": "2020505663", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "955497643"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3623289, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3023289}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 27547574, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22378785}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5168789}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31170862}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 650601, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 59230105}, "driftsresultat": 1426766, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 60656871}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -592447, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 63385}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 655832}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 834320}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 872207112 [navn] => 2TAL AS AVD ALTA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 955497643 [oppstartsdato] => 1990-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrihu00f8yden 12"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9513", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1189"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9504", "kommunenummer": "5403"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 985551464 [navn] => 2TAL AS AVD KIRKENES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-03-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 955497643 [oppstartsdato] => 1990-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "Su00d8R-VARANGER", "landkode": "NO", "poststed": "KIRKENES", "postnummer": "9915", "kommunenummer": "5444"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48"], "kommune": "Su00d8R-VARANGER", "landkode": "NO", "poststed": "KIRKENES", "postnummer": "9915", "kommunenummer": "5444"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?