Index

2TAL UTEMILJØ ANLEGGSGARTNER AS

Orgnr: 919871466

adresse: Beisfjordveien 43

organisasjonsnummer

919871466

navn

2TAL UTEMILJØ ANLEGGSGARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

40

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Beisfjordveien 43"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8514", "kommunenummer": "1806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-10-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 312"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8504", "kommunenummer": "1806"}

naeringskode2

{"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919871466

navn

2TAL UTEMILJØ ANLEGGSGARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Beisfjordveien 43

forradrpostnr

8514

forradrpoststed

NARVIK

forradrkommnr

1806

forradrkommnavn

NARVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 312

ppostnr

8504

ppoststed

NARVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

81.300

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.11.2017

stiftelsesdato

25.10.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

40

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919871466

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2105185, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15830566, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1178812}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14651754}}, "journalnr": "2020855513", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919871466"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8287221, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1188457}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7098765}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7543345, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7293345}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 250000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15830566}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3920441, "totalresultat": 3920441, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 47267087}, "driftsresultat": 5052379, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 52319466}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24995, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 364}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 25359}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5027384}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919918012 [navn] => 2TAL UTEMILJØ ANLEGGSGARTNER AS AVD NARVIK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 22 [overordnetEnhet] => 919871466 [oppstartsdato] => 2017-10-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Beisfjordveien 43"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8514", "kommunenummer": "1806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 312"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8504", "kommunenummer": "1806"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 920278965 [navn] => 2TAL UTEMILJØ ANLEGGSGARTNER AS AVD TROMSØ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 919871466 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skattu00f8rvegen 56"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9018", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3399"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9276", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?