Index

2TEM AS

Orgnr: 915454690

adresse: Løkenåsveien 77

organisasjonsnummer

915454690

navn

2TEM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-29

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løkenåsveien 77"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1473", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915454690

navn

2TEM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løkenåsveien 77

forradrpostnr

1473

forradrpoststed

LØRENSKOG

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.05.2015

stiftelsesdato

20.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915454690

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2252621, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 750439, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 750439}}, "journalnr": "2021266683", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915454690"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 281439, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 181439}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 469000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 469000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 750439}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 174000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 999}, "driftsresultat": -999, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 174999, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 295884}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 120885}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 174000}}]

Reserver mot visning?