Index

2TEX AS

Orgnr: 989106651

tlf: 62 52 74 52
mobil: 950 83 118
adresse: Holsetgata 15

organisasjonsnummer

989106651

navn

2TEX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-01-25

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holsetgata 15"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-11-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

989106651

navn

2TEX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holsetgata 15

forradrpostnr

2317

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.01.2006

stiftelsesdato

18.11.2005

tlf

62 52 74 52

tlf_mobil

950 83 118

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

989106651

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2560587, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4824603, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3288308}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1536294}}, "journalnr": "2021542993", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "989106651"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4261603, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1072632}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3188971}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 562999, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 562999}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4824603}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 312624, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 116010}, "driftsresultat": -116010, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 428634, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 428685}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 51}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 312624}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993483885 [navn] => 2TEX AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-01-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 989106651 [oppstartsdato] => 2008-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holsetgata 15"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?