Index

2TH REGNSKAP AS

Orgnr: 918591095

mobil: 906 35 038
adresse: Åsveien 21

organisasjonsnummer

918591095

navn

2TH REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åsveien 21"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SÆTRE", "postnummer": "3475", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918591095

navn

2TH REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åsveien 21

forradrpostnr

3475

forradrpoststed

SÆTRE

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.02.2017

stiftelsesdato

23.01.2017

tlf

tlf_mobil

906 35 038

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918591095

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1831982, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 241767, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 100318}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 141449}}, "journalnr": "2020558493", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918591095"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 183561, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 54430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 129131}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 58206, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 58206}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 241767}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 61252, "totalresultat": 61252, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 241864}, "driftsresultat": 78364, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 320229}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 135, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 146}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 78500}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918627774 [navn] => 2TH REGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-02-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918591095 [oppstartsdato] => 2017-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5sveien 21"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "Su00c6TRE", "postnummer": "3475", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?