Index

2TRE GO AS

Orgnr: 817650082

adresse: Thyholdtvegen 23

organisasjonsnummer

817650082

navn

2TRE GO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-01

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thyholdtvegen 23"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9010", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

817650082

navn

2TRE GO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Thyholdtvegen 23

forradrpostnr

9010

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

J

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.09.2016

stiftelsesdato

11.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817650082

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1129116, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 146374, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 146374}}, "journalnr": "2019562076", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817650082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 94045, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 64045}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 52329, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 52329}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 146374}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 20705, "totalresultat": 20705, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 406781}, "driftsresultat": 26908, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 433690}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 190, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 403}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 213}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 27098}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917731160 [navn] => 2TRE GO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817650082 [oppstartsdato] => 2016-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Thyholdtvegen 23"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9010", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?