Index

2U MOTION AS

Orgnr: 922767947

adresse: Øyramarki 12

organisasjonsnummer

922767947

navn

2U MOTION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-20

naeringskode1

{"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øyramarki 12"], "kommune": "LÆRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LÆRDAL", "postnummer": "6887", "kommunenummer": "4642"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922767947

navn

2U MOTION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øyramarki 12

forradrpostnr

6887

forradrpoststed

LÆRDAL

forradrkommnr

4642

forradrkommnavn

LÆRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.05.2019

stiftelsesdato

05.05.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922767947

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2075991, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 56380, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 56380}}, "journalnr": "2020834226", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922767947"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 56380, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -38050}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 56380}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -38050, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 74545}, "driftsresultat": -38065, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 36480}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -38050}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922976481 [navn] => 2U MOTION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922767947 [oppstartsdato] => 2019-05-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8yramarki 12"], "kommune": "Lu00c6RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00c6RDAL", "postnummer": "6887", "kommunenummer": "4642"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?